Fit Club Kattegat Siloen stiller topmoderne faciliteter til rådighed på etage 3A i Siloen, så du kan integrere motion og bevægelse i en travl arbejdsuge. Et medlemskab koster 150,- kr. pr. måned og giver fri adgang til fitness- og vægttræningssalen alle hverdage kl. 5 -18.

Betingelser for medlemskab:
Bindingsperiode: 3 mdr. derefter 30 dages opsigelse til udgangen af en måned.
Betaling: FME fakturerer hver lejer månedsvis. Lejeren varetager selv afregning med egne medarbejdere. Medlemskortet er personligt og fungerer samtidig som adgangskort til Fit Club alle hverdage kl. 5-18. Kortet bedes returneres ved medlemskabets ophør.