Betaling og depositum
Lejen faktureres månedsvis.
Der betales ingen depositum.

Lejeregulering
Ifølge nettopristallet - dog min. 2% p.a.

Ejendomsskatter og dækningsafgift
I lejen er indeholdt lejemålets andel af ejendomsskatter, herunder dækningsafgift, samtlige afgifter og bidrag m.v. for år 2019. Fremtidige stigninger pålignes lejer.

Varmeudgifter
Forbrug er inkluderet i lejen.

Forbrugsafgifter
Udgifter til forbrug af vand, forbrugsrelaterede afgifter, el og lign. samt udgifter til bortskaffelse af affald er inkluderet i lejen.

Momsregistrering
Lejemålene er alle momsregistrerede.

Fremlejeret
Ja, efter nærmere aftale.

Afståelsesret
Nej.

Opsigelsesvarsel
Lejer kan opsige lejemålet med 1 måneds varsel ved udgangen af en måned. Ved særindretninger aftales der nærmere.

Fællesfaciliteter
Gode fællesfaciliteter som f.eks. kantine, mødelokaler, tekøkken samt mulighed for medlemskab i husets fitnesscenter.