Generelle lejevilkår - Kattegat Kontorhotel

Betaling og depositum
Lejen betales månedsvis forud hver den 1. i måneden.
Der betales ikke depositum.

Lejeregulering
Lejen reguleres 1. januar med nettopristallet - dog min. 2% p.a.

Ejendomsskatter og dækningsafgift
I lejen er indeholdt lejemålets andel af ejendomsskatter, herunder dækningsafgift, samtlige afgifter og bidrag.

Varmeudgifter
Forbrug på lejemålet betales af udlejer.

Forbrugsafgifter
Udlejer betaler udgifter til forbrug af vand, forbrugsrelaterede afgifter og el.

Uopsigelighed og opsigelsesvarsel
Lejer kan opsige lejemålet med 1 måneds varsel til fraflytning ved udgangen af en måned.

Moms
Alle priser er excl. moms

Fællesfaciliteter
Gode fællesfaciliteter som f.eks. kantine, mødelokaler samt te-køkken.

Parkering
Fri parkering på stor fælles p-plads.

Skiltning
Udlejer opsætter henvisningsskilte.

Kontakt os...

>Skriv til os
>Medarbejdere
>Book et lokale

Download...