Kære lejere, forretningsforbindelser og venner af huset ...

Dato: 15/12 2017

Til hverdag har vi blikket rettet mod forretningen. Der er masser af gøremål. Ting, aftaler og deadlines, vi skal overholde. Regneark, der skal udfyldes. Sådan skal det naturligvis være. Men der skal også være plads til de »bløde værdier«. Hvis vi ikke lader os inspirere af kulturen og finder tid til at dvæle ved nye tankebaner, som udøvende kunstnere kan bibringe os, taber vi højde. Derfor har det altid været FME´s vision at bidrage også på det felt. Det forsøger vi blandt andet at gøre med kunst på væggene og med denne kalender.

2017 blev endnu et godt år for havnen og FME. Opsvinget har for længst bidt sig fast. Optimismen trives over alt. Her i huset – Frederikshavns højeste – føler vi det meget konkret. Der er god energi, nye projekter og stor tro på fremtiden. Vi rider ikke på højkonjunkturen, men er – i al beskedenhed – med til at skabe den. Og så synes jeg faktisk, at jeg ser flere smil i bygningen end nogensinde før. Hvilket er lidt af en præstation. For selv i de hårde tider – efter finanskrisen – var der faktisk også en insisteren på det gode humør.

Når man driver eget firma, er man i sagens natur fokuseret på egen gesjæft. Men fællesskab – og det, at vi ikke kun er os selv – har altid været en bærende filosofi her hos os. Vi stod sammen, da krisen kradsede for nogle år siden, og i disse mere lyse tider inspirerer vi hinanden til at sætte endnu mere blus på. Her er altid råd og hjælp at hente på nabokontoret eller på en af de andre etager.

Fremtidstroen bestyrkes af at opleve den udbygning af havnen, som udfolder sig for vores øjne, når vi skuer ud over kajerne og arealerne. Havneudvidelsens Etape 1 har vist sig netop at blive den succes, som vi forventede. Vokseværket cementerer havnens status som en maritim metropol, der er godt rustet til at tage konkurrencen op med gode kolleger i andre af Nordens »storhavne« i årene, der kommer.

2018 tegner på alle måder også til at blive et godt år. Vi glæder os allerede og stævner fra kaj med en  kunstkalender, som både giver rum for den store glæde og den stille sorg. En ven af huset, amatørfotografen og samfundsdebattøren Keld Gydum er desværre ikke længere iblandt os. Han er savnet. Men minderne lever videre, og vi erindrer både Keld – og det Frederikshavn, han så fint og ihærdigt skildrede i sine fotos – på de efterfølgende sider.

Når vi markerer ankomsten af det nye år, sker det med festfyrværkeri. Samme eksplosion af farver genfindes i Steen Karlsens malerier. Jeg er en stor personlig fan – og jeg håber, I vil dele glæden over den kulørte leg på lærredet, som kalenderen også byder på i år.

Vi ser meget frem til det nye år med håbet om fortsat udvikling og fremgang for vores lejere og samarbejdspartnere og ønsker dem – og hele området – en glædelig jul og et godt nytår.

Med venlig hilsen


Kaj Christiansen
Adm. direktør

Kontakt os...

>Skriv til os
>Medarbejdere
>Book et lokale

Download...