Lederiet er flyttet ind i Kattegat Silo

Dato: 23/03 2017

Lederiet har åbnet kontor i Kattegat Silo. Konsulent Kirsten Kjellberg glæder sig over miljøet i siloen og de gode relationer i huset. Og så er det rart at kunne kigge ud over sin by.

Kirsten Kjellberg etablerede konsulentvirksomheden Lederiet i 2006 sammen med kollegerne Lars Olsen og Jesper Rasmussen, der som hende selv havde en fortid i Dafolo. Lederiet blev drevet fra grundlæggernes privatadresser, idet konsulentarbejdet i sagens natur blev udført ude i kundernes virksomheder.Siden har de to kolleger fået chefstillinger i henholdsvis Hjørring og Tårnby kommuner, og selv om de stadig bidrager med konsulentydelser ind imellem, er det fortrinsvis Kirsten Kjellberg, der tegner firmaet. Arbejdet udføres stadig ude hos kunderne, men hun savnede alligevel et kollegialt fællesskab og er derfor flyttet ind på femte sal i Kattegat Silo.

- Jeg havde i forvejen mange gode relationer i siloen og nyder at være blevet en del af dette miljø. Her er alle de faciliteter, man har brug for, og jeg synes, vi har en inspirerende dialog på tværs af fag og brancher. Endelig er siloen et meget præsentabelt sted at modtage gæster, siger Kirsten Kjellberg.

Som navnet antyder, beskæftiger Lederiet sig med ledelsesprocesser og udvikling af teams og organisationer. Kirsten Kjellbergs baggrund er en uddannelse som cand. merc. i organisation og strategi suppleret med en master i positiv psykologi og omkring 20 års erfaring som ledelses- og proceskonsulent.

- Min arbejdsmetode er præget af videbegær. Jeg bruger forskningens nyeste viden om, hvad der virker i udviklingen af mennesker, organisationer og samarbejdsrelationer. Samtidig fortæller mine kunder, at jeg er god til at forstå de problematikker, virksomheden står over for. Det gør, at jeg kan udvikle en proces, som involverer de mennesker, der er berørt af problemstillingen, og samtidig trække på deres viden. Det giver deltagerne ejerskab til resultatet af processen, som derved lettere implementeres i organisationens fremtidige hverdag, forklarer Kirsten Kjellberg.

Blandt de virksomheder og organisationer, som har nydt godt af Lederiet og Kirsten Kjellberg evner, er MAN Diesel & Turbo, it-virksomheden EG og DONG samt en række kommuner med Aalborg, Odense og Frederikshavn som de mest omfattende opdragsgivere.

Sideløbende med konsulentarbejdet har Kirsten Kjellberg været ekstern lektor på Aalborg Universitet i 14 år og siden 2016 også på Aarhus Universitet. Det giver både mulighed for at give erfaringer videre til de studerende og direkte adgang til den nyeste forskning på området.

Kilde: Kanal Frederikshavn

Kontakt os...

>Skriv til os
>Medarbejdere
>Book et lokale

Download...